POKWITOWANIA

 

Pokitowanie jest zwykłym potwierdzeniem bez oficjalnej wartosci towaru dostarczonego przez sprzedawcę.

 

w powrotem